nowyporządekinwestowania.pl
Tylko najwytrwalsi się obdoją...    Nowy Porządek Inwestowania Pl

Ze spółek które obserwuję od poziomu 14 gr to jeszcze 4MASS

By niko_kipas at 2019-03-20 • 0 kolekcjonuje • 2703 odwiedzeń strony

Żałuję tylko że nie zainwestowałem wtedy wiecej...

Ktoś jeszcze siedzi na tej spółce?

10 Odpowiedzi | Ostatnia aktualizacja: 2021-07-01
2019-03-21   #1

4mas dalej idzie kiedy korekta?

2019-03-22   #2

no chyba sie teraz zaczyna ;p trza wychodzić. 

2021-03-21   #3

Raport fajny, cena może iść na północ więc trzeba kupić.

2021-03-21   #4
2021-06-29   #5

Ciekawe czy będzie dywidenda

Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w

tym: 26 875 919,42


Aktualne C/WK 2,85


Taka wisienka na torcie ;)

2021-06-29   #6

Uchwała nr ___/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2020 w kwocie 1.177.510,83 zł, zostanie przeznaczony na pokrycie strat z poprzednich lat. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2021-06-30   #7

odpowiedź na #6 @kamils :

Nie ma sensu inwestować w tego śmiecia Taka moja rada

2021-06-30   #8

odpowiedź na #7 @mirek91 :

Uzasadnij czemu to jest niby śmieć.


2021-06-30   #9

A w czerwcu prezes prawie 0,5 miliona akcji przytulił. 

Wymaga zalogowania się

Loading...